مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۲۵تیر

قرآن کریم :


اگر از گناهان بزرگی که نهی شده اید دوری کنید

از گناهان شما درگذریم

و آن را کفاره گناهان صغیره قرار دهیم


سوره نساء


نکته :

اشتباهات بزرگ

مسیر خوشبختی را تغییر می دهد

مراقب باش ...