مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۲۲آذر


می خواستم بگویمش اما گریستم

آری همیشه بار زبان را کشید ،چشم


شاعر : علی مقدم (عاصی خراسانی )