مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۲۶مهر

سنجید به یک نگاه ایمانم را

اوضاع دل شکسته پیمانم را


می گشت مرا خادم صحنت که مباد

با خویش بیاورم گناهانم را


مجموعه شعر حاشا

رضا یزدانی