مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۲۰آبان


راه آسان همیشه راه بهتری نیست

اما راهیست که کامپیوترها و موتورهای جستجو به سویش ترغیبمان می کنند.


+کم عمق ها

+اینترنت با مغز ما چه می کند