مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۱۸تیر

امام صادق (ع) :


پس از قطع رابطه با برادرت از او بدگویی مکن

که راه بازگشت به تو بسته می شود

زیرا شاید که تجارب او را به سوی تو برگرداند .


بحار الانوار


نکته :

مراقب سخنان خود بعد از قطع ارتباط با نزدیکان باشیم .