مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۲۳دی

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت

جایت همیشه در دل من درد می کند

۹۷/۱۰/۲۳ موافقین ۱ مخالفین ۰