مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۱۸دی

"ای کاش قلبم بی آنکه بشکند مقاومت نماید "


این عنوان کتابیه که تازه باهاش آشنا شدم و هنوز نخوندم .

ولی خوندن عنوانش هم قلبم رو به درد آورد .

چقدر مناسب حال و هوای این روزهای من و شاید بسیاری از انسانهای اطرافمه .

خدایا کمکمون کن و رهامون نکن .

ای کاش این روزها زودتر بگذرند ...