مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۱۵مرداد

امام رضا علیه السلام :


هر کس کاری را از راهش بجویدنلغزد

و اگر هم لغزید چاره اندیشی به کمکش آید.


بحار الانوار 


نکته :

راه درست را انتخاب کن تا بدون لغزش به موفقیت برسی